Conditii Generale

Conținutul contractului de vânzare a pachetelor turistice.

Aceste Condiții Generale au ca obiect vânzarea unui pachet turistic. În plus față de aceste Condiții Generale, descrierea pachetului turistic conținută în catalog sau în programul separat de călătorie, precum și confirmarea rezervării serviciilor solicitate de călător, fac parte integrantă din Contractul de călătorie.
Confirmarea rezervării serviciilor solicitate de călător este trimisă de operatorul de turism călătorului sau de agenția de turism, în numele operatorului de turism, călătorului. Călătorul, prin semnarea achiziției și vânzării propuse a pachetului turistic, acceptă, pentru el și pentru subiecții pentru care solicită serviciul all-inclusive, atât Contractul de călătorie, cât și aceste Condiții generale.

1. Surse legislative
Vânzarea pachetelor turistice, care au ca obiect servicii să fie furnizate atât pe teritoriul național, cât și pe teritoriul internațional, este reglementată de Decretul legislativ nr.79 din 23 mai 2011, cu modificările ulterioare. CD. Codul Turismului, în special prin articole 32 la 51 de novici, astfel cum a fost modificat prin Decretul legislativ nr.62 din 21 mai 2018, de transpunere și punere în aplicare a Directivei UE 2015/2302, precum și a dispozițiilor codului civil privind transporturile, după caz.

2. Regim administrativ
Organizatorul și intermediarul pachetului turistic, căruia i se adresează călătorul, trebuie să fie autorizați să își desfășoare activitățile respective conform legislației în vigoare, inclusiv regionale sau municipale, având în vedere competența specifică. Organizatorul și intermediarul fac cunoscute unor terți, înainte de încheierea contractului, detaliile poliței de asigurare pentru acoperirea riscurilor derivate din răspunderea civilă profesională, precum și detaliile celorlalte polițe de garanție opționale sau obligatorii, pentru a proteja călătorii, pentru acoperirea evenimentelor care pot afecta executarea sau executarea vacanței, cum ar fi anularea călătoriei sau acoperirea cheltuielilor medicale, returnarea anticipată, pierderea sau deteriorarea bagajelor, precum și detaliile garanției împotriva riscurilor de insolvență sau faliment ale organizatorului și ale intermediarului, fiecare în măsura competenței lor, în scopul returnării sumelor plătite sau întoarcerii călătorului la locul de plecare în care pachetul turistic include serviciul de transport. În temeiul art. 18, paragraful VI, din Codul Tur., Utilizarea în motivul sau denumirea companiei a cuvintelor „agenție de turism”, „agenție de turism”, „operator de turism”, „agent de turism” sau alte cuvinte și expresii, de asemenea într-un limba străină, de natură similară, este permisă numai companiilor autorizate conform primului paragraf.

3. Definiții
În sensul contractului de pachet turistic, înțelegem prin:
a) profesionist, orice persoană fizică sau juridică publică sau privată care, în contextul activității sale comerciale, industriale, meșteșugărești sau profesionale în contracte de turism organizat, acționează, de asemenea, prin intermediul unei alte persoane care operează în numele său, în calitatea sa ca organizator, vânzător, profesionist care facilitează servicii turistice conexe sau ca furnizor de servicii turistice, în conformitate cu legislația menționată în Codul turismului.
b) organizator, un profesionist care combină pachetele și le vinde sau le oferă spre vânzare direct sau împreună cu un alt profesionist sau profesionistul care transmite date referitoare la călător la alt profesionist.
c) vânzătorul, profesionistul, altul decât organizatorul, care vinde sau oferă spre vânzare pachete combinate de către un organizator.
d) călător, oricine intenționează să încheie un contract, sau stipulează un contract sau este autorizat să călătorească pe baza unui contract încheiat, în domeniul de aplicare al legii privind contractele de turism organizat.
e) înființare, instituția definită de articolul 8, litera e), din decretul legislativ 26 martie 2010, n. 59;
f) suport durabil, orice instrument care permite călătorului sau profesionistului să păstreze informațiile care i se adresează personal pentru a putea să le acceseze în viitor pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor pentru care sunt destinate și care permite reproducerea identică a informațiilor memorate;
g) circumstanțe inevitabile și extraordinare, situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație și ale cărei consecințe nu ar fi fost evitate nici măcar prin luarea tuturor măsurilor rezonabile;
h) lipsa de conformitate, o neîndeplinire a serviciilor turistice incluse într-un pachet.
i) punct de vânzare, orice local, mobil sau imobil, utilizat pentru vânzarea cu amănuntul sau site-ul de vânzare cu amănuntul sau instrument de vânzare online similar, chiar dacă site-urile de vânzare cu amănuntul sau instrumentele de vânzare online sunt prezentate călătorilor ca un singur instrument, inclusiv serviciul de telefonie;
l) întoarcere, întoarcerea călătorului la locul de plecare sau în alt loc convenit de părțile contractante.

4. Noțiunea de pachet turistic
Prin pachet turistic înțelegem combinația a cel puțin două tipuri diferite de servicii turistice, cum ar fi:
1. transportul de pasageri;
2. cazarea care nu face parte integrantă din transportul de călători și nu este destinată scopurilor rezidențiale sau cursurilor de limbă pe termen lung;
3. închirierea de mașini, alte vehicule sau motociclete și care necesită un permis de conducere categoria A;
4. orice alt serviciu turistic care nu face parte integrantă din unul dintre serviciile turistice menționate la numerele 1), 2) sau 3) și nu este un serviciu financiar sau de asigurare
În plus, trebuie îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
1. aceste servicii sunt combinate de un singur profesionist, chiar la cererea călătorului sau în conformitate cu selecția acestuia, înainte de încheierea unui singur contract pentru toate serviciile;
2. aceste servicii, chiar dacă sunt încheiate cu contracte separate cu furnizori individuali, sunt: ​​2.1 cumpărate de la un singur punct de vânzare și selectate înainte ca călătorul să accepte plata; 2.2 oferite, vândute sau facturate la un preț fix sau la preț global; 2.3 promovat sau vândut sub numele „pachet” sau nume similar; 2.4 combinat după încheierea unui contract cu care comerciantul permite călătorului să aleagă dintr-o selecție de diferite tipuri de servicii de călătorie sau achiziționate de la profesioniști diferiți prin intermediul proceselor de rezervare online conectate în care numele călătorului, detaliile de plată și adresa de e-mail sunt transmise de profesionistul cu care se încheie primul contract unuia sau mai multor profesioniști și contractul cu acesta din urmă sau acești din urmă profesioniști se încheie cel târziu la 24 de ore de la confirmarea rezervării primului serviciu turistic.

5. Conținutul contractului – propunerea de achiziție și documentele care trebuie furnizate
1. La încheierea contractului de vânzare a pachetului turistic sau, în orice caz, cât mai curând posibil, organizatorul sau vânzătorul, furnizează călătorului o copie sau o confirmare a contractului pe un suport durabil.
2. Călătorul are dreptul la o copie pe hârtie dacă contractul de vânzare a pachetului turistic a fost stipulat în prezența fizică simultană a părților.
3. În ceea ce privește contractele negociate în afara spațiilor comerciale, definite la articolul 45, alineatul 1, litera h), din Decretul legislativ nr. 206 din 6 septembrie 2005, o copie sau o confirmare a contractului de vânzare-pachet turistic este furnizată călătorului pe hârtie sau, dacă călătorul este de acord, pe un alt suport durabil.
4. Contractul constituie un titlu de acces la fondul de garanție menționat la următorul art. 21.

6. Informații pentru călător – Fișă tehnică
1. Înainte de începerea călătoriei, organizatorul și intermediarul comunică călătorului următoarele informații:
a) destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul cu date și ore, locațiile și durata stației intermediare și a conexiunilor. În cazul în care ora exactă nu a fost încă stabilită, organizatorul și, dacă este cazul, vânzătorul, informează călătorul cu privire la ora aproximativă a plecării și a returului;
b) informații despre identitatea transportatorului aerian care operează, dacă nu este cunoscută la momentul rezervării, conform art.11 Reg. Ce 2111 \ 05 (Art. 11, paragraful 2 Reg. Ce 2111/05): „Dacă identitatea transportatorului (transportatorilor) real (i) nu este încă cunoscută în momentul rezervării, contractantul transportului aerian trebuie să se asigure că pasagerul este informat cu privire la numele transportatorului (transportatorilor) aerian (i) care va funcționa ca transportator aerian efectiv pentru zbor sau zboruri afectate. În acest caz, antreprenorul de transport aerian se va asigura că pasagerul este informat cu privire la identitatea transportatorului sau a transportatorilor aerieni efectivi de îndată ce identitatea lor a fost stabilită și posibila lor interdicție de a opera în Uniunea Europeană „.
c) locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unității de cazare în conformitate cu reglementările țării de destinație;
d) mesele furnizate inclusiv sau nu;
e) vizite, excursii sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;
f) serviciile turistice furnizate călătorului ca membru al unui grup și, în acest caz, dimensiunea aproximativă a grupului;
g) limba în care sunt furnizate serviciile;
h) în cazul în care călătoria sau vacanța sunt potrivite pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise cu privire la adecvarea călătoriei sau vacanței care ia în considerare nevoile călătorului. Cererile speciale privind metodele de livrare și / sau executare a anumitor servicii care fac parte din pachetul turistic, inclusiv necesitatea de asistență la aeroport pentru persoanele cu mobilitate redusă, cererea de mese speciale la bord sau în stațiune, trebuie să fie efectuat în faza de solicitare a rezervării și să facă obiectul unui acord specific între călător și Organizator, dacă este necesar și prin intermediul agenției de turism mandatate;
i) prețul total al pachetului, inclusiv taxele și toate drepturile, impozitele și alte costuri suplimentare, inclusiv orice costuri administrative și de manipulare sau, dacă acestea nu pot fi calculate în mod rezonabil înainte de încheierea contractului, o indicație a tipului de costuri suplimentare care este posibil ca călătorul să mai suporte;
j) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procent din prețul de plătit ca avans și programul de plată a soldului sau garanțiile financiare pe care călătorul trebuie să le plătească sau să le ofere;
k) numărul minim de persoane necesare pentru pachet și termenul menționat la articolul 41, alineatul 5, litera a), înainte de începerea pachetului pentru eventuala reziliere a contractului în caz de nerealizare a numărului;
l) informații generale privind pașaportul și / sau condițiile de viză, inclusiv timpii aproximativi pentru obținerea vizelor și formalitățile de sănătate din țara de destinație;
m) informații cu privire la dreptul călătorului de a se retrage din contract în orice moment înainte de începerea pachetului la plata unor costuri adecvate de retragere sau, dacă este cazul, a costurilor standard de retragere solicitate de organizator în conformitate cu articolul 41, paragraful l din Legislativ Decretul 79/2011 și specificat în următorul art. 10 paragraful 3;
n) informații despre abonamentul opțional sau obligatoriu al unei asigurări care acoperă costurile retragerii unilaterale din contract de către călător sau costurile asistenței, inclusiv repatrierea, în caz de accident, boală sau deces;
o) detaliile acoperirii menționate la articolul 47 alineatele (1), (2) și (3) din Decretul legislativ 79/2011. 2. Organizatorul pregătește o fișă tehnică în catalog sau în programul din afara catalogului – de asemenea pe suport electronic sau telematic. Conține informații tehnice referitoare la obligațiile legale la care este supus Operatorul de turism.
FIȘA CU DATE
Organizare tehnică:
Amareitalia Srl
Sediul social: SAN TEODORO (NU) Piazzetta del Porto snc Loc. Puntaldia cap 08020
Număr TVA: 01593400912
REA: NU-113751
Polita R.C. Profesional: numărul 501551634, stipulat la Compania de Asigurări Allianz
Garanții pentru călători: Amareitalia a semnat pentru protecția clienților săi Certificat de admitere la Fondul de garantare a călătoriilor AssoViaggi-Garanzia Viaggi Srl Certificat nr. A / 385.4482 / 11/2020 pentru acoperirea riscurilor menționate la ar. 47 alin.3 și 49 din Decretul legislativ 23/05/2011, nr. 79 (Codul turismului)
Prețurile publicate în catalog sunt întotdeauna exprimate în euro și au fost calculate pe baza cursurilor de schimb, a costurilor combustibilului și a taxei ETS / carbon estimate la data stabilirii prețului valabil.
Taxă turistică: municipalitățile italiene au dreptul să aplice taxa turistică. Taxa menționată, dacă nu este specificată, nu este prevăzută în cotele afișate în tabelele de prețuri. Dacă se aplică, va trebui în cele din urmă să fie plătit de către client direct la hotel.
Informațiile oficiale cu caracter general despre țările străine, inclusiv cele referitoare la situația de securitate, inclusiv sănătatea și documentele necesare pentru accesul cetățenilor italieni, sunt furnizate de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul site-ului web http://www.viaggiaresicuri.it sau Centrul de operațiuni telefonice la 06 491115 și, prin urmare, sunt disponibile publicului. Întrucât acestea sunt date supuse modificărilor și actualizărilor, turistul va verifica formularea exprimată oficial înainte de a continua cu achiziționarea pachetului de călătorie. În absența unei astfel de verificări, nicio responsabilitate pentru neplecarea unuia sau mai multor turiști nu poate fi atribuită intermediarului sau organizatorului.

7. Plăți
1. La semnarea propunerii de cumpărare a pachetului de călătorie, călătorul trebuie să plătească suma:
• a) a oricărei taxe de înregistrare sau gestionare a fișierelor (a se vedea articolul 8);
• b) avansul pe prețul pachetului turistic publicat în catalog sau așa cum este specificat în ofertă sau în confirmarea rezervării de către Organizator, reprezentat de o sumă fixă ​​sau calculat ca procent din totalul datorat. Soldul trebuie achitat în termenul stabilit de Operatorul de turism în catalogul său sau în confirmarea rezervării serviciului / pachetului turistic solicitat.
2. Pentru rezervările după data indicată ca termen limită pentru efectuarea soldului, suma totală trebuie plătită în momentul semnării propunerii de cumpărare.
3. Nerespectarea de către Organizator a sumelor indicate mai sus, la datele stabilite, precum și nerambursarea sumelor plătite de Călător intermediarului către Operatorul de Turism, va avea ca rezultat rezilierea automată a contractului care urmează să fie comunicat. în scris, prin fax sau prin e-mail, către agenția intermediară sau către călător, fără a aduce atingere oricăror acțiuni de garanție în temeiul art. 47 Decretul legislativ 79/2011 exercitabil de către călător. Se consideră că soldul prețului a avut loc atunci când sumele ajung la organizator direct de la călător sau prin intermediarul ales de același călător.

8. Preț
Prețul pachetului turistic este stabilit în contract, cu referire la ceea ce este indicat în catalog sau în programul din catalog și orice actualizări ulterioare ale acelorași cataloage sau programe în afara catalogului sau pe site-ul web al operatorului . Poate suferi variații, crescând sau descrescând, numai ca urmare a modificărilor legate de:
• costurile de transport, inclusiv costul combustibilului și al ETS (taxa pe carbon);
• taxe și impozite legate de transportul aerian, aterizare, debarcare sau drepturi de îmbarcare în porturi și aeroporturi;
• cursurile de schimb aplicate pachetului în cauză.
Pentru aceste variații, se va face referire la metoda de calcul, cursul de schimb, prețurile în vigoare la data publicării programului, așa cum este raportat în fișa tehnică a catalogului, sau data raportată în orice actualizări publicate pe site-urile web ale parametrilor de referință.
În orice caz, prețul nu poate fi majorat în cele 20 de zile anterioare plecării și revizuirea nu poate depăși 8% din preț în suma inițială.
În cazul unei scăderi a prețului, organizatorul are dreptul de a deduce costurile administrative și de gestionare ale practicilor efective din rambursarea datorată călătorului, despre care este obligat să furnizeze dovezi la cererea călătorului.
Prețul constă in :
a) orice taxă de înregistrare sau taxă de administrare a dosarului;
b) taxa de participare: exprimată în catalog sau în oferta pachetului furnizat intermediarului sau călătorului;
c) costul oricăror polițe de asigurare împotriva riscurilor
3. În cazul în care călătorul nu acceptă modificarea propusă menționată la alineatul (2), care își exercită dreptul de retragere, organizatorul poate oferi călătorului un pachet de înlocuire de calitate echivalentă sau superioară; anulare și / sau cheltuieli medicale sau alte servicii solicitate;
d) costul oricăror vize și taxe de intrare și ieșire din țările de destinație de vacanță.
e) taxe și taxe pentru aeroport și / sau port.

9. Modificarea sau anularea pachetului turistic înainte de plecare de către organizator
1. Operatorul turistic își rezervă dreptul de a modifica unilateral condițiile contractului, altele decât prețul, cu excepția cazului în care modificarea are o importanță minoră. Comunicarea se face într-un mod clar și precis printr-un mediu durabil, cum ar fi e-mailul;
2. Dacă, înainte de plecare, organizatorul trebuie să schimbe semnificativ una sau mai multe caracteristici principale ale serviciilor turistice menționate la art. 34 alin.1 lit. a) sau nu poate satisface cererile specifice formulate de călător și deja acceptate de organizator, sau propune creșterea prețului pachetului cu mai mult de 8%, călătorul poate accepta modificarea propusă sau se poate retrage din contract fără a plăti retragerea;
4. Organizatorul informează călătorul prin e-mail, fără întârzieri nejustificate, cu privire la modificările propuse menționate la alineatul (2) și impactul acestora asupra prețului pachetului în conformitate cu punctul 6 de mai jos;
5. Călătorul comunică alegerea organizatorului sau intermediarului în termen de două zile lucrătoare de la momentul în care a primit notificarea indicată la paragraful 1. În absența comunicării în termenul menționat anterior, se înțelege propunerea formulată de organizator. a fi acceptata;
6. În cazul în care modificările aduse contractului de vânzare a pachetului turistic sau pachetului de înlocuire menționat la alineatul (2) duc la un pachet de calitate sau cost mai scăzut, călătorul are dreptul la o reducere adecvată a prețului;
7. În cazul retragerii din contractul de călătorie în conformitate cu alineatul (2) și dacă călătorul nu acceptă un pachet de înlocuire, organizatorul va rambursa fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în termen de 14 zile de la retragerea din contract, toate plățile efectuate de sau în numele călătorului și are dreptul de a fi despăgubit pentru neexecutarea contractului, cu excepția cazurilor indicate mai jos:
• a. Nu există nicio compensație care rezultă din anularea pachetului turistic atunci când anularea acestuia depinde de eșecul atingerii numărului minim de participanți care ar putea fi necesar;
• b. Nu există nicio compensație care rezultă din anularea pachetului turistic atunci când organizatorul dovedește că lipsa de conformitate este atribuită unor circumstanțe de forță majoră și imprevizibile sau, în orice caz, unor fapte imprevizibile sau inevitabile care nu depind de Organizator sau de intermediar;
• c. De asemenea, nu există nicio rambursare și / sau despăgubire care rezultă din anularea pachetului turistic atunci când organizatorul demonstrează că lipsa de conformitate este imputabilă călătorului sau unei terțe părți care nu are legătură cu furnizarea de servicii turistice incluse în contractul de pachet turistic și este imprevizibil sau inevitabil.
8. Pentru anulări, altele decât cele menționate la paragraful 7 literele a), b) și c), organizatorul care anulează va restitui călătorului o sumă egală cu dublul sumei plătite de același și efectiv încasată de organizator, prin agentul de turism, prin despăgubire.
9. Suma de returnat nu va fi niciodată mai mare decât dublul sumelor pe care călătorului i-ar fi datorate la aceeași dată în conformitate cu prevederile art. 10, al treilea paragraf dacă ar anula pachetul turistic.

10. Retragerea călătorului
1. Călătorul se poate retrage din contract în orice moment înainte de începerea călătoriei, fără a plăti penalități în următoarele cazuri:
• a) creșterea prețului cu peste 8%;
• b) modificare semnificativă a unuia sau mai multor elemente ale contractului configurabil în mod obiectiv ca fundamental pentru utilizarea pachetului turistic în ansamblu considerat și propus de organizator după încheierea contractului în sine, dar înainte de plecare și neacceptat de călător ;
• c) Organizatorul nu poate îndeplini cererile specifice făcute de călător și deja acceptate de Organizator. În cazurile de mai sus, călătorul poate:
• accepta propunerea alternativă dacă este formulată de organizator;
• solicita returnarea sumelor deja plătite. Această returnare trebuie făcută în termenul legal indicat în articolul anterior.
2. În cazul apariției unor circumstanțe inevitabile și extraordinare la locul de destinație sau în imediata vecinătate a acestuia și care au un impact substanțial asupra executării pachetului sau asupra transportului pasagerilor la destinație, călătorul are dreptul să se retragă de la contract, înainte de începerea pachetului, fără plata costurilor de retragere și la rambursarea integrală a plăților efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la o compensație suplimentară.
3. În cazul retragerii de către călător înainte de plecare, din orice motiv, chiar prevăzut și neprevăzut, în afara ipotezelor enumerate în primul paragraf, (I) se va percepe costul individual al gestionării dosarului, după caz, și (II) orice contraprestație pentru acoperirea asigurării deja solicitată la momentul încheierii contractului sau pentru alte servicii deja prestate, (III) penalizarea în măsura indicată mai jos, cu excepția oricăror condiții diferite prevăzute în ofertă sau în confirmarea rezervării de serviciile solicitate de la călător:
a. Amareitalia S.r.l. ca Organizator al pachetului, pentru practicile de cazare, practici cu sejur + rezervări ale mijloacelor de transport pe linie aeriană, navală sau feroviară, aplică următoarele penalități exclusiv pentru partea de ședere:
• anulări cu până la 21 de zile înainte de plecare: fără penalizare
• anulări de la 20 la 8 zile înainte de plecare: 50% din întreaga sumă
• anulări de la 7 la 3 zile înainte de plecare: 75% din întreaga sumă
• anulări în cele 2 zile anterioare plecării: 100% din întreaga sumă Retragerea practicilor care necesită rezervarea mijloacelor de transport aerian, feroviar sau maritim nu prevede nici o rambursare pentru partea legată de transport.
Trebuie remarcat faptul că unele structuri pot prevedea penalități diferite de cele indicate mai sus, mai multe informații vor fi găsite în informațiile din faza de estimare și confirmare.
b. pentru practicile în care Amareitalia S.r.l. exercită rolul de intermediar / vânzător, vor prevala condițiile generale și penalitățile de anulare aferente ale operatorului unic care organizează pachetul:
• produs de IGV: Condiții de călătorie – iGrandiViaggi
• produs de Veratour: Condiții generale – Veratour
• Produs CDS Hotel: Condiții generale – CDSHotels
• Produs Italiana Vacanze: Condiții generale – Italiana Vacanze
• Produs Futura Vacanze: Condiții generale – Futura Vacanze
c. nu se va face nicio rambursare către client în următoarele cazuri:
• anularea rezervării nerambursabilă;
• anulare în termen de 2 zile înainte de plecare; • neprezentare în ziua de sosire preconizată la aeroport, gară sau port sau la facilitate fără a notifica în prealabil organizatorul sau vânzătorul (fără prezentare);
• întreruperea călătoriei sau șederii;
• imposibilitatea de a putea face călătoria din cauza lipsei sau neregulii documentelor de expatriere sau a oricărei alte îndepliniri necesare pentru a face călătoria. Verificarea valabilității documentelor sau vizelor pentru expatriere, precum și îndeplinirea obligațiilor valutare și de sănătate și existența tuturor cerințelor necesare pentru executarea călătoriei este o obligație personală și nedelegabilă a călătorului.
Notificarea de retragere de către călător trebuie primită într-o zi lucrătoare și, în orice caz, înainte de începerea călătoriei.
Nicio rambursare nu se datorează călătorului care întrerupe în mod voluntar călătoria sau șederea. Orice neimputabilitate călătorului a imposibilității de a profita de vacanță nu legitimează retragerea fără penalități, prevăzute de lege numai pentru circumstanțele obiective care pot fi găsite la destinația vacanței, deoarece este posibil să se garanteze din riscul economic legat de anularea contractului, cu stipularea unei polițe de asigurare specifice, acolo unde nu este prevăzut în forma obligatorie a organizatorului.
4. În cazul grupurilor prestabilite, penalitățile de retragere vor fi supuse unui acord specific din când în când la semnarea contractului.
5. Călătoriile care includ utilizarea zborurilor programate cu tarife speciale sunt excluse de la indicarea procentului de penalizare indicat mai sus. În aceste cazuri, condițiile referitoare la penalitățile de anulare sunt mai restrictive și sunt indicate anterior în faza de ofertă a pachetului de călătorie.
6. Organizatorul se poate retrage din contractul de pachet de călătorie și poate oferi călătorului o rambursare integrală a plăților efectuate pentru pachet, dar nu este obligat să plătească o compensație suplimentară dacă:
• numărul de persoane înregistrate în pachet este mai mic decât minimul cerut de contract și organizatorul comunică călătoriei retragerea din contract în termenul stabilit în contract și, în orice caz, cu cel mult douăzeci de zile înainte de începerea pachetul în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile, cu șapte zile înainte de începerea pachetului în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile, cu patruzeci și opt de ore înainte de începerea pachetului în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;
• organizatorul nu este în măsură să execute contractul din cauza circumstanțelor inevitabile și extraordinare și comunică retragerea acestuia din urmă către călător fără întârzieri nejustificate înainte de începerea pachetului.
7. Organizatorul va proceda la toate rambursările prescrise în conformitate cu alineatele (2) și (6) fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în termen de 14 zile de la retragere. În cazurile menționate mai sus, se determină rezilierea contractelor conexe funcționale stipulate cu terți.
8. În cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, călătorul are dreptul să se retragă din contractul de pachet turistic în termen de cinci zile de la data încheierii contractului sau de la data la care primește condițiile contractuale și informații preliminare, dacă mai târziu., fără penalități și fără a oferi niciun motiv. În cazul ofertelor cu tarife reduse semnificativ în comparație cu ofertele concurente, dreptul de retragere este exclus. În acest din urmă caz, organizatorul documentează schimbarea prețului prin evidențierea adecvată a excluderii dreptului de retragere

11. Responsabilitatea organizatorului pentru executarea incorectă și imposibilitatea neașteptată în cursul executării – Obligațiile călătorului – Actualizarea contestatie
1. Organizatorul este responsabil pentru executarea serviciilor turistice prevăzute în contractul de vânzare a pachetelor turistice, indiferent dacă aceste servicii turistice trebuie să fie furnizate organizatorului însuși, de către auxiliarii săi sau de către persoanele responsabile atunci când acționează în exercițiul funcțiile lor, de către terți ale căror activități le utilizează sau de către alți furnizori de servicii turistice în conformitate cu articolul 1228 din codul civil.
2. Călătorul, în conformitate cu obligațiile de corectitudine și bună credință menționate la articolele 1175 și 1375 din codul civil, informează organizatorul, direct sau prin intermediul vânzătorului, cu promptitudine și în termenul pachetului, ținând cont de circumstanțele cazului, orice lipsă de conformitate detectată în timpul executării unui serviciu turistic prevăzut în contractul de vânzare a pachetului turistic.
3. În cazul în care unul dintre serviciile turistice nu este efectuat conform convenției din contractul de vânzare a pachetelor turistice, organizatorul remediază lipsa de conformitate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau este excesiv de împovărător, ținând seama de amploarea lipsei de conformitate și de valoarea serviciile turistice afectate de defect. În cazul în care organizatorul nu remediază defectul, călătorul are dreptul la o reducere a prețului, precum și la despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a lipsei de conformitate, cu excepția cazului în care organizatorul dovedește că lipsa de conformitate este imputabilă călătorului sau o terță parte care nu are legătură cu furnizarea de servicii turistice sau este de natură inevitabilă sau imprevizibilă sau din cauza unor circumstanțe extraordinare și inevitabile.
4. Fără a aduce la cunostinta excepțiile menționate mai sus, dacă organizatorul nu remediază lipsa de conformitate într-un termen rezonabil stabilit de călător cu reclamația formulată în temeiul alineatului (2), el poate remedia defectul personal și poate solicita rambursarea cheltuielilor. , rezonabil și documentat; dacă organizatorul refuză să remedieze lipsa de conformitate sau dacă este necesar să înceapă imediat, călătorul nu trebuie să specifice un termen. Dacă o lipsă de conformitate constituie o nerespectare de o importanță nu mică și organizatorul nu a remediat-o cu reclamația în timp util formulată de călător, în raport cu durata și caracteristicile pachetului, călătorul poate rezilia contractul cu efect imediat , sau solicita, dacă este necesar, o reducere a prețului, fără a aduce La cunostinta orice tip de despăgubiri pentru daune. În cazul în care, după plecare, Organizatorul nu poate furniza o parte esențială a serviciilor prevăzute în contract, din orice alt motiv decât afacerea călătorului, va trebui să pregătească fără taxe soluții alternative adecvate pentru continuarea călătoriei planificate (b) de orice fel pe cheltuiala călătorului sau rambursează acestuia din urmă în limitele diferenței dintre serviciile prestate inițial și cele prestate. Călătorul poate respinge soluțiile alternative propuse numai dacă nu sunt comparabile cu cele convenite în contract sau dacă reducerea de preț acordată este inadecvată. Dacă nu este posibilă nicio soluție alternativă sau soluția pregătită de organizator este respinsă de călător deoarece nu este comparabilă cu cea convenită în contract sau pentru că reducerea prețului acordată este inadecvată, organizatorul va furniza un mijloc de transport fără cost suplimentar, echivalent cu cel inițial prevăzut pentru întoarcerea la locul de plecare sau într-un alt loc convenit în cele din urmă, compatibil cu disponibilitatea vehiculelor și locurilor și îl va rambursa în măsura diferenței dintre costul serviciile așteptate și cele ale serviciilor efectuate până la momentul returnării anticipate.

12. Transferul contractului de pachet turistic către un alt călător și modificările ulterioare ale rezervării
1. Călătorul, sub rezerva notificării prealabile organizatorului pe un suport durabil cu cel mult șapte zile înainte de începerea pachetului, poate transfera contractul de vânzare a pachetului turistic către o persoană care îndeplinește toate condițiile de utilizare a serviciului .
2. Cedantul și cesionarul contractului de vânzare a pachetelor turistice sunt răspunzători solidar pentru plata soldului prețului și a oricăror drepturi, taxe și alte costuri suplimentare, inclusiv orice costuri administrative și de manipulare rezultate din această cesiune.
3. Organizatorul informează cedentul cu privire la costurile efective ale transferului, care nu depășesc costurile efectiv suportate de organizator ca urmare a transferului contractului de vânzare a pachetului turistic și furnizează cedentului dovada drepturilor, a impozitelor sau a altora costuri suplimentare rezultate din cesiunea contractului. În cazul unui contract de călătorie cu transport aerian pentru care a fost emis un bilet redus și / sau nerambursabil, transferul poate avea ca rezultat emiterea unui nou bilet de avion cu tariful disponibil la data transferului în sine.
Aceste modificări nu obligă intermediarul / vânzătorul în cazurile în care nu pot fi satisfăcute, deoarece vor fi gestionate în conformitate cu disponibilitatea organizatorului.
În toate cazurile în care Amareitalia S.r.l. acționează ca intermediar / vânzător, ofertele pot fi supuse disponibilității limitate și / sau reconfirmării de către furnizor; în cazul rezervărilor confirmate, rezervarea va fi comunicată organizatorului relevant în termen de 24 de ore de la confirmare. Amareitalia S.r.l. își rezervă dreptul de a comunica clientului orice modificare a prețului sau a disponibilității care sunt consecința unei modificări unilaterale de către organizator în anumite condiții esențiale (tipul camerei, servicii auxiliare, transport, preț, disponibilitate) cunoscute în timpul tehnic dintre confirmarea rezervarea călătorului și trimiterea confirmării către organizator. În astfel de cazuri, intermediarul va comunica călătorului orice ajustare a prețului sau modificare a serviciilor, recunoscându-i acestuia din urmă dreptul de a accepta orice modificări sau de a se retrage din rezervare, fără cheltuieli și / sau penalități împotriva acestuia și cu returnare, în favoarea sa, din suma plătită ca avans și / sau sold.
În orice caz, toate cererile de modificare a rezervării vor avea ca rezultat un cost de 25,00 EUR pentru călător, nerambursabil în caz de anulare.

13. Obligațiile călătorilor
Fără a aduce la cunostinta obligația de a notifica prompt lipsa de conformitate, astfel cum se prevede la art. 11 alin. 2, călătorii trebuie să respecte următoarele obligații:
1. Pentru regulile legate de expatrierea minorilor, vă rugăm să consultați în mod expres ceea ce este indicat pe site-ul Poliției de Stat. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că minorii trebuie să dețină un document personal valabil pentru călătorii în străinătate sau pașaport sau, pentru țările UE, și o carte de identitate valabilă pentru expatriere. În ceea ce privește ieșirea din țara minorilor cu vârsta sub 14 ani și pentru cei pentru care este necesară autorizația emisă de autoritatea judiciară, trebuie respectate cerințele indicate pe site-ul web al Poliției de Stat www.poliziadistato.it/ Articolo / 191 / .
2. Cetățenii străini trebuie să găsească informațiile corespunzătoare prin reprezentanțele lor diplomatice prezente în Italia și / sau pe canalele lor oficiale de informare guvernamentale. În orice caz, înainte de plecare, călătorii vor verifica dacă este actualizat cu autoritățile competente (pentru cetățenii italieni, sediul poliției locale sau Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul site-ului www.viaggiaresicuri.it sau Centrul de operațiuni telefonice la 06.491115) adaptandu-se înainte de călătorie. În absența unei astfel de verificări, nicio responsabilitate pentru neplecarea unuia sau mai multor călători nu poate fi atribuită intermediarului sau organizatorului.
3. Călătorii trebuie, în orice caz, să informeze intermediarul și organizatorul cu privire la cetățenia lor la momentul solicitării de rezervare a pachetului turistic sau a serviciului turistic și, în momentul plecării, trebuie să se asigure definitiv că dețin certificatele de vaccinare. , a pașaportului individual și a oricărui alt document valabil pentru toate țările acoperite de itinerar, precum și a vizelor de ședere și de tranzit și a certificatelor de sănătate care ar putea fi solicitate.
4. În plus, pentru a evalua situația socio-politică și de securitate a sănătății și orice alte informații utile referitoare la țările de destinație și, prin urmare, utilizabilitatea obiectivă a serviciilor achiziționate sau care urmează să fie achiziționate, călătorul isi asuma responsabilitatea de a avea informații oficiale cu caracter general de la Ministerul Afacerilor Externe și diseminate prin intermediul site-ului instituțional Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Informațiile de mai sus nu sunt conținute în cataloagele T.O. online sau pe hârtie, deoarece conțin informații descriptive de natură generală, așa cum este indicat la articolul 34 din Codul turismului și nu schimbă informațiile temporare. Prin urmare, același lucru trebuie să fie asumat de catre călători.
5. Dacă la data rezervării destinația aleasă este, din canalele de informații instituționale, o locație supusă unui „avertisment” din motive de securitate, călătorul care exercită ulterior retragerea nu poate invoca, în scopul scutirii sau reducerii cererii de despăgubire pentru retragerea efectuată, absența cauzei contractuale legate de condițiile de securitate ale țării.
6. Călătorii trebuie să respecte, de asemenea, regulile de prudență și diligență normale și regulile specifice în vigoare în țările de destinație a călătoriei, cu toate informațiile furnizate acestora organizatorului, precum și cu regulamentele, administrative sau dispoziții legislative referitoare la pachetul turistic. Călătorii vor fi responsabili pentru toate daunele pe care organizatorul și / sau intermediarul le pot suferi și din cauza nerespectării obligațiilor de mai sus, inclusiv a cheltuielilor necesare pentru repatrierea acestora.
7. Călătorului i se cere să furnizeze organizatorului toate documentele, informațiile și elementele aflate în posesia sa utile pentru exercitarea dreptului de subrogare al acestuia din urmă față de terții responsabili pentru prejudiciu și răspunde în fața organizatorului prejudiciul cauzat dreptului de subrogare.
8. Călătorul va comunica, de asemenea, în scris organizatorului, în momentul propunerii de cumpărare și vânzare a pachetului turistic și, prin urmare, înainte de a trimite confirmarea rezervării serviciilor de către organizator, cererile personale particulare care pot fi subiectul acordurilor specifice cu privire la aranjamentele de călătorie, cu condiția să fie posibilă implementarea acestuia și, în orice caz, să conducă la un acord specific între călător și organizator (a se vedea articolul 6, paragraful 1, litera h).

14. Clasificarea hotelurilor
Clasificarea oficială a hotelurilor este furnizată în catalog sau în alte materiale informative numai pe baza indicațiilor exprese și formale ale autorităților competente din țara în care este furnizat serviciul. În absența clasificărilor oficiale recunoscute de autoritățile publice competente din țările membre UE la care se referă serviciul sau în cazul structurilor comercializate ca „Sat Turistic”, organizatorul își rezervă dreptul de a furniza propria descriere a cazării facilitate, astfel încât să permită o evaluare și acceptarea consecventă a acestora de către călător.

15. Regimul răspunderii și limitarea răspunderii vânzătorului / intermediarului
Organizatorul este răspunzător pentru daunele cauzate călătorului din cauza neîndeplinirii totale sau parțiale a serviciilor datorate contractual, indiferent dacă acestea sunt efectuate personal de acesta sau de către furnizori de servicii terți, cu excepția cazului în care se dovedește că evenimentul a apărut din cauza călătorului (inclusiv inițiativele luate independent de acesta din urmă în cursul executării serviciilor turistice) sau de faptul unui terț cu caracter imprevizibil sau inevitabil, prin circumstanțe care nu au legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, întâmplător mai mare sau din circumstanțe pe care organizatorul însuși nu le-ar putea prevedea sau rezolva în mod rezonabil, conform diligenței profesionale.
Intermediarul cu care a fost rezervat pachetul turistic nu este răspunzător pentru obligațiile legate de organizarea și executarea călătoriei, ci este singurul responsabil pentru obligațiile care decurg din calitatea sa de intermediar și pentru executarea mandatului dat de acesta. călătorul, astfel cum este prevăzut în mod special de art. 50 din Codul turismului, inclusiv obligațiile de garanție în temeiul art. 47. Se înțelege, de asemenea, că intermediarul nu va fi tras la răspundere și nici nu va fi obligat să restituie nicio sumă în favoarea călătorului în caz de imposibilitate neașteptată sau eveniment neprevăzut și apariția călătorului care nu este imputabilă intermediarului însuși sau de către circumstanțe imprevizibile, prin forță majoră sau prin circumstanțe pe care același intermediar nu le-ar putea prevedea sau rezolva în mod rezonabil, conform diligenței profesionale.
În plus, vânzătorul își declină în mod expres orice răspundere derivată din disfuncționalități cauzate de erori de sistem și / sau întreruperi (temporare sau permanente) ale site-ului www.amareitalia.com și / sau din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul web de către utilizatori.

16. Limite de compensare și prescripție
Compensația menționată la articolele 43 și 46 din Cod. Tur. și prescripția aferentă sunt reglementate de prevederile acestora și, în orice caz, în limitele stabilite de convențiile internaționale care reglementează serviciile care fac obiectul pachetului turistic, precum și de articolele 1783 și 1784 din codul civil, cu excepția de daune personale care nu sunt supuse limitării prefixate.
la. Dreptul la o reducere a prețului sau la despăgubiri pentru daune pentru modificările aduse contractului de vânzare a pachetului turistic sau pachetului de înlocuire expiră în doi ani de la data întoarcerii călătorului la locul de plecare.
b. Dreptul la despăgubire pentru daune personale expiră la trei ani de la data întoarcerii călătorului la locul de plecare sau în perioada mai lungă prevăzută pentru despăgubiri pentru daune personale prin dispozițiile care reglementează serviciile incluse în pachet.

17. Posibilitatea de a contacta organizatorul prin intermediul vânzătorului
1. Călătorul poate direcționa mesaje, cereri sau reclamații referitoare la executarea pachetului direct către vânzătorul prin care l-a achiziționat, care, la rândul său, le transmite imediat organizatorului.
2. În scopul respectării termenilor sau perioadelor de prescripție, data la care vânzătorul primește mesaje, cereri sau reclamații menționate în paragraful anterior, este considerată, de asemenea, data primirii pentru organizator.

18. Obligația de asistență
Organizatorul oferă asistență adecvată fără întârziere călătorului aflat în dificultate chiar și în circumstanțele menționate la articolul 42 alineatul (7), în special prin furnizarea de informații adecvate cu privire la serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară și asistarea călătorului în efectuarea de comunicații și ajutor la distanță el să găsească servicii turistice alternative.
Organizatorul poate solicita plata unui cost rezonabil pentru o astfel de asistență dacă problema este cauzată în mod intenționat de călător sau din vina acestuia, în limitele costurilor suportate efectiv.

19. Asigurarea împotriva costurilor de anulare și repatriere
Dacă nu este inclus în mod expres în preț, este posibil și recomandabil să încheiați polițe de asigurare speciale în momentul rezervării la birourile organizatorului sau vânzătorului împotriva cheltuielilor care decurg din anularea pachetului, din accidente și / sau boli care, de asemenea, acoperă cheltuielile pentru repatriere și pentru pierderea și / sau deteriorarea bagajelor. Drepturile care decurg din contractele de asigurare trebuie să fie exercitate de călător direct împotriva Companiilor de asigurări care stipulează, în condițiile și în modul prevăzut în polițe, așa cum sunt prevăzute în condițiile poliței publicate în cataloage sau afișate în broșuri pus la dispoziția călătorilor la plecare.

20. Instrumente alternative de soluționare a litigiilor
În temeiul și în sensul art. 67 din Codul turismului italian organizatorul poate propune călătorului (în catalog, pe documentație, pe site-ul său web sau în alte forme) modalități alternative de soluționare a litigiilor apărute. În acest caz, organizatorul va indica tipul de rezoluție alternativă propusă și efectele pe care le implică un astfel de membru.

21. Fondul de garantie
Contractele de turism organizat sunt susținute de garanțiile adecvate date de Organizator și de agentul de turism intermediar care, pentru călătoriile în străinătate și călătoriile care au loc într-o singură țară, garantează, în caz de insolvență sau faliment al intermediarului sau al organizatorului, rambursarea prețul plătit pentru achiziționarea pachetului turistic și returnarea imediată a călătorului.
Amareitalia S.r.l. este asigurat cu o poliță de faliment

22. Modificări operaționale
Având în vedere marele avans cu care sunt publicate cataloagele care raportează informațiile referitoare la metodele de utilizare a serviciilor, se observă că orele și rutele zborurilor indicate în acceptarea propunerii de vânzare a serviciilor pot să fie supuse modificărilor, deoarece acestea sunt supuse validării ulterioare. În acest scop, călătorul trebuie să solicite confirmarea serviciilor de la agenția sa înainte de plecare. Organizatorul va informa pasagerii despre identitatea transportatorului efectiv în termenele și modul prevăzut la art. 11 din Regulamentul CE 2111/2005. (menționat la art. 5).

23. Modificarea condițiilor generale
Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții Generale în orice moment. Călătorul poate verifica textul actual al acestor documente în orice moment. Vânzătorul își rezervă dreptul de a face modificări și / sau actualizări ale site-ului web și a conținutului acestuia.
IN PLUS. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACT PENTRU V NZAREA SERVICIILOR TURISTICE INDIVIDUALE
A) DISPOZIȚII REGULAMENTARE
Contractele referitoare doar la oferta serviciului de transport, numai la serviciul de cazare sau la orice alt serviciu turistic separat, nu pot fi configurat ca un caz de negociere pentru organizația de călătorie sau pachetul turistic, nu se bucură de protecțiile oferite în favoarea călătorilor din Europa Directiva 2015/2302. Vânzătorul care se angajează să procure un singur serviciu turistic către terți, chiar și pe cale electronică, este obligat să elibereze călătorului documentele referitoare la acest serviciu, care să arate suma plătită pentru serviciu și nu poate fi în niciun fel considerat organizator. .
B) INFORMAȚII DE CONFIDENȚIALITATE Prelucrarea datelor cu caracter personal, a căror conferire este necesară pentru încheierea și executarea contractului, se efectuează în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul UE nr. 2016/679 așa-numitul GDPR în format hârtie și digital. Datele vor fi comunicate numai furnizorilor serviciilor incluse în pachetul turistic sau al serviciului turistic unic. Clientul își poate exercita oricând drepturile (articolele 13 și 14 din Regulamentul UE nr. 2016/679 așa-numitul GDPR) contactând operatorul de date. Informațiile complete sunt disponibile la următorul link:
https://www.amareitalia.com/it/privacy-e-cookie-policy
COMUNICARE OBLIGATORIE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 17 DIN LEGEA NR. 38/2006.
Legea italiană sancționează infracțiunile legate de prostituție și pornografia infantilă cu închisoare, chiar dacă sunt săvârșite în străinătate.

© 2022 AmareItalia • Digital destination Company | P.IVA e Cod.Fisc. 01593400912 | Piazzetta di Puntaldia 08020 SAN TEODORO (SS) | Viale Europa 98 00144 ROMA
Chiama subito!